Politica de confidențialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Acitim Construct are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este de a permite consultantilor nostri sa intre in legatura cu dumneavoastra, fie prin email sau telefon, pentru a va putea prezenta oferta la produsele solicitate. Sunteţi/nu sunteţi obligat să furnizaţi datele personale, acestea fiind necesare prezentarii ofertei de produse. Refuzul dvs. determină imposibilitatea realizarii contactului cu consultantii nostri.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari : Politia , la solicitarea acestora.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

*Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la office@acitim.ro .

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Solicita o oferta de pret
Live Chat
Live Chat
Buna,
Cum te putem ajuta?