Prelucrarea datelor cu caracter personal

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

  • Politica de confidentialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Politica de cookies
  • Informare privind politica de prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video

Model cereri pentru persoane fizice

  • Cerere pentru exercitarea dreptului de acces
  • Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare
  • Cerere pentru exercitarea dreptului de stergere a datelor
  • Cerere pentru exercitarea dreptului la opozitie
  • Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor
  • Cerere pentru exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii
Solicita o oferta de pret